1)как завут зауча в сериале Ранетки

2 тур конкурса
В2 тур конкурса прошли
1)ленуська третьякова
ленуська третьякова
function open_dropdown_comment_23F229C8B3A8E105(a, event) { _link_a = a; evt_a = event; not_show_top = 0; not_show_avatar=1; journal_email_a = “153728@mail.ru”; journal_nick_a = document.getElementById(‘PosterName_23F229C8B3A8E105’).innerHTML; journal_dir_a = “/mail/153728/”; get_friend_status(“153728@mail.ru”, get_journal_email_callback); }
document.write(“”);
 
2)Настя
Настя
function open_dropdown_comment_7FC82801271D9538(a, event) { _link_a = a; evt_a = event; not_show_top = 0; not_show_avatar=1; journal_email_a = “dibilkacgvc@mail.ru”; journal_nick_a = document.getElementById(‘PosterName_7FC82801271D9538’).innerHTML; journal_dir_a = “/mail/dibilkacgvc/”; get_friend_status(“dibilkacgvc@mail.ru”, get_journal_email_callback); }
document.write(“”);
  
3)Анастасия Сиваева
Анастасия Сиваева
function open_dropdown_comment_26D33B7C31B0B636(a, event) { _link_a = a; evt_a = event; not_show_top = 0; not_show_avatar=1; journal_email_a = “nastya.s.ru@mail.ru”; journal_nick_a = document.getElementById(‘PosterName_26D33B7C31B0B636’).innerHTML; journal_dir_a = “/mail/nastya.s.ru/”; get_friend_status(“nastya.s.ru@mail.ru”, get_journal_email_callback); }
document.write(“”);
  
4)ЖеНеЧкА ОгУрЦоВа(оф.страница)
ЖеНеЧкА ОгУрЦоВа(оф.страница)
function open_dropdown_comment_2BE77FD403689EED(a, event) { _link_a = a; evt_a = event; not_show_top = 0; not_show_avatar=1; journal_email_a = “weny.22.55@mail.ru”; journal_nick_a = document.getElementById(‘PosterName_2BE77FD403689EED’).innerHTML; journal_dir_a = “/mail/weny.22.55/”; get_friend_status(“weny.22.55@mail.ru”, get_journal_email_callback); }
document.write(“”);
 
Вот правила 2 тура.
1)как завут зауча в сериале Ранетки
2)Чем дядя Петя Кармил Нюту кагда она пришла к нему в школе
3)Где Лера учетса
4)На кем Женетса Степнов(физрук)
5)Лена и Гуцул на какои предмет собираютса давать егзамен
Всем удачи.
ЖеНеЧкА ОгУрЦоВа(оф.страница)
function open_dropdown_comment_2BE77FD403689EED(a, event) { _link_a = a; evt_a = event; not_show_top = 0; not_show_avatar=1; journal_email_a = “weny.22.55@mail.ru”; journal_nick_a = document.getElementById(‘PosterName_2BE77FD403689EED’).innerHTML; journal_dir_a = “/mail/weny.22.55/”; get_friend_status(“weny.22.55@mail.ru”, get_journal_email_callback); }
document.write(“
ЖеНеЧкА ОгУрЦоВа(оф.страница)
function open_dropdown_comment_2BE77FD403689EED(a, event) { _link_a = a; evt_a = event; not_show_top = 0; not_show_avatar=1; journal_email_a = “weny.22.55@mail.ru”; journal_nick_a = document.getElementById(‘PosterName_2BE77FD403689EED’).innerHTML; journal_dir_a = “/mail/weny.22.55/”; get_friend_status(“weny.22.55@mail.ru”, get_journal_email_callback); }
document.write(“

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: